HASTAHANELER, AMELİYATHANELER, DOĞUMHANELERDE DEZENFEKSİYON;

Hastaneler, hastalık yapıcı pek çok bakteri ve ürkütücü, ölümcül olabilen virüsün tehdidi altındadır. Çevrenin ve tüm alanların dekontaminasyon seviyesi hastanın korunmasını garanti eder. Risk altında bulunan hastalar en basit mikrobik saldırılara bile hassastırlar.

Hastanın korunabilmesi için sadece yerlerin dekontaminasyonu yeterli değildir. Çevredeki mikrobik mikro organizmaların minimuma indirilmesi için ameliyathaneler, duvarlar,perdeler, yataklar, koltuklar, hastalarla sık ve yakın temasta olan tüm yüzeyler, teşhis ve tedavi için kullanılan aparatların dış yüzeyleri, muayene, ameliyat masaları dahil bütün çevre antibakteriyel hale getirilmelidir.

Hastaneler, hastalık yapıcı pek çok bakteri ve ürkütücü, ölümcül olabilen virüsün tehdidi altındadır.

Hastane enfeksiyonları kısır döngüsü:

Çoğul dirençli mikroorganizmalar

* Gram-pozitif bakteriler
* MRSA, VRE, VISA, VRSA
* Gram-negatif bakteriler
* Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) üreten bakteriler (E. coli, Klebsiella spp, vb.)
* Nonfermentatif gram-negatif basiller(Acinetobacter spp, Pseudomonas spp, S. maltophilia, vb.)

Yeni antibiyotiklerle direnç sorununun üstesinden gelmek mümkün değildir.

Çoğul dirençli mikroorganizmaların etken olduğu enfeksiyonların belirti ve bulguları genellikle duyarlı patojenlerin neden olduğu enfeksiyonlardakine benzer Çoğul dirençli gram-negatif basiller hastanede yatış süresinde, mortalitede ve tedavi maliyetinde artışa neden olur.

Vankomisin direnci, enterokokkal bakteremide mortalite için bağımsız bir risk faktörüdür. En önemli sorun tedavi seçeneklerindeki kısıtlılıktır.

NanoClearAG MUCİZESİ

NanoClearAg ile yapılan testlerde gram pozitif, gram negatif, zarflı, zarfsız bakterileri yok ettiği, biofilme engel olduğu, etkisini uzun süre devam ettirdiği raporlanmıştır. NanoClearAG etraftaki, havada uçuşarak hastalığı yayan mikroorganizmalar’da kendisine çekerek yok eder.Bu da, emsalsiz bir özelliktir.